Naše kompletní služby

V naší mzdové účtárně pracují samí prvotřídní mzdoví účetní, kteří toho mají hodně co nabídnout. Proto když si objednáte naše služby, nebudete litovat. Ve své práci se vyznáme a pomůžeme vám vést vaši firmu dál. Stačí jen nás kontaktovat a sdělit nám, co potřebujete. Jsme tu pro vás.

Zpracování mezd

dreamstime_xl_30505535Zpracování mezd je sice širokou oblastí, ale samotné mzdy jsou jeho hlavní částí a tím, co potřebuje nejvíce našich klientů. Proto je tato naše služba nejčastější a nejžádanější. Pokud o ni projevíte zájem, tak vám zajistíme kompletní zpracování mezd vašich pracovníků. Vypočítáme vám z hrubé mzdy čistou a vypočítáme u každého jednotlivého pracovníka zároveň odvody pro jeho zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Zajistíme, aby mzdy byly pracovníkům vypláceny, a to například tak, že se pomocí specializovaného softwaru napojíme na váš bankovní účet a budeme na tuto oblast dohlížet. A jako samozřejmost také nabízíme tisk výplatních pásek, i když v případě vašeho zájmu si tuto část můžete zajišťovat sami. A dohlédneme také na to, aby vašim pracovníkům bylo ze mzdy strženo vše, co je třeba – například pojistné nebo splátky na půjčky.

Tvorba smluv

dreamstimeextralarge_28033136Součástí naší práce je i tvorba různých smluv. Pokud přijímáte nového zaměstnance, pomůžeme vám nebo rovnou sami vytvoříme pracovní smlouvu. Budete tak mít jistotu, že ve smlouvě je právně všechno v pořádku a zároveň do ní zapracujeme všechny vaše podmínky. A když bude zaměstnanec odcházet nebo ho propustíte, vytvoříme pro vás opět smlouvu, jíž s ním pracovní úvazek rozvážete – ať už to bude výpověď nebo jiný typ smlouvy o ukončení pracovního poměru. Díky nám si tak ušetříte další práci. A přitom vám smlouvy dodáme takřka obratem, takže se nemusíte bát, že vás budeme zdržovat.

Odvody za zaměstnance

j (1)Každý zaměstnavatel má povinnost platit za své pracovníky různé odvody – a to zejména sociální a zdravotní pojištění, jimž se zkrátka nevyhnete. Ale i s tím je občas dost práce. Tu vám ušetříme. Jakmile přijmete zaměstnance, zajistíme jeho nahlášení u zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. Pak dohlédneme na to, aby oběma institucím pravidelně odcházely odvody, které pracovníkovi strháváme z hrubé mzdy. A vy ani váš zaměstnanec se o to tak nebudete muset starat. Stejně tak pokud ho propustíte, tak zajistíme jeho odhlášení na obou institucích, abyste za něj už dále platit nemuseli.

Tisk výplatních pásek

Výplatní pásky jsou velmi citlivou a interní informací, která by měla být určena jen pro oči zaměstnavatele a zaměstnance. Nikdo jiný by neměl vědět, kolik daný pracovník bere, zvlášť ne jeho kolegové, protože by to mohlo vést ke zbytečným třenicím a neshodám. Proto vám nabízíme v rámci našich služeb i tisk těchto výplatních pásek. Pokud budete mít zájem, tak je vytiskneme a předáme vám je. A nebo můžeme sami zařídit jejich rozesílání příslušným zaměstnancům. A to také diskrétně, například je rozesíláme na jejich e-mail, ale pod bezpečnostním heslem. Heslo zná jen příslušný zaměstnanec, a tak nehrozí, že by se k informacím dostal někdo jiný. Vše přitom záleží jen na dohodě.

Vedení účetnictví

dreamstimeextralarge_24015553Kromě mzdového účetnictví nabízíme ve výjimečných případech i vedení celkového účetnictví. O tom, jaké musíte splňovat podmínky, abychom vám vedli účetnictví jako celek, a to včetně zpracování mezd, se můžete informovat osobně v sídle naší firmy. Pokud si ale objednáte všechny tyto naše služby, tak vám odpadne většina starostí spojených s účetnictvím. Nabízíme vám vedení hlavní knihy a účetního deníku či založení a vedení knihy pohledávek a závazků. Budeme kontrolovat vaše saldokonto a evidovat úhrady. Kromě toho vám povedeme také pokladní a bankovní knihu, zaevidujeme zásoby vaší společnosti, stejně jako provedeme evidenci majetku. Vytvoříme pro vás tiskové a přehledové sestavy. Zaměříme se také na závěrkové operace – tedy na uzavření roku stávajícího a navedení počátečních stavů. Zpracujeme vám účetní závěrku, tedy výkazy zisku a ztrát, rozvahu a také přílohu k účetní závěrce.